WYKŁADOWCY

dr Marta Raczek-Karcz

Absolwentka historii sztuki (UJ) i filmoznawstwa (UJ), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, krytyczka i teoretyczka sztuki, niezależna kuratorka. Adiunkt na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, współpracuje z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych.

Więcej

prof. UJ dr hab. Małgorzata Radkiewicz

Dr hab. Małgorzata Radkiewicz, prof. UJ – filmoznawczyni, profesor w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Zajmuje się problematyką tożsamości kulturowej we współczesnym kinie i w sztukach wizualnych. Prowadzi badania nad twórczością kobiet w kinie, fotografii i w sztuce.

Więcej

red. Grzegorz Rogowski

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Stały współpracownik Muzeum Emigracji w Gdyni, współczujący także z Muzeum Historii Polski i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Więcej

dr hab. Piotr Sitarski

Filmoznawca i medioznawca, adiunkt w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się problematyką współczesnej kultury popularnej, filmu i gier komputerowych.

Więcej

prof. UG dr hab. Paweł Sitkiewicz

Filmoznawca i medioznawca, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowo zajmuje się historią kina animowanego, kulturą filmową dwudziestolecia międzywojennego oraz historią komiksu.

Więcej

prof. Bogusław Skowronek

Profesor doktor habilitowany, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Główne zainteresowania naukowe to filmoznawstwo, medioznawstwo, mediolingwistyka oraz zjawiska kultury popularnej. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (członek zarządu), Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

Więcej

mgr Jarosław Skulski

Absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim i podyplomowego dziennikarstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Kieruje działem edukacji filmowej i działalności kinowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach

Więcej

mgr Emil Sowiński

Historyk filmu, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego i PWSFTviT w Łodzi, laureat nagrody im. prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej za najlepszą pracę magisterską dotyczącą kina polskiego („Recepcja werdyktów jury konkursu głównego FPFF w Gdyni w prasie codziennej i branżowej w latach 1990-2016”).

Więcej

dr Bronisława Stolarska

Starszy wykładowca w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w historii filmu polskiego.

Więcej

prof. Rafał Syska

Adiunkt habilitowany. Prowadzi badania z dziedzin: historia filmu powszechnego, kierunki filmu współczesnego i analiza dzieła filmowego. Autor kilku książek, kilkunastu artykułów i esejów naukowych poświęconych zjawiskom najnowszego kina, historii filmu, a także fenomenowi filmu gatunkowego i przemocy w mediach.

Więcej

dr Barbara Szczekała

Doktor nauk o sztuce, absolwentka filmoznawstwa i polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma "Ekrany". Autorka książki "Mind-game films. Gry z narracją i widzem".

Więcej

prof. Tadeusz Szczepański

Historyk filmu, krytyk i tłumacz, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i PWSFTViT w Łodzi. W latach 1988-1994 redagował „Film na Świecie” (od roku 1991 jako redaktor naczelny). Laureat nagród: Laterna Magica przewodniczącego Komitetu Kinematografii, „Kina” im. Bolesława Michałka, Polskiej Akademii Nauk i Prezydenta Miasta Gdańska.

Więcej

dr Matylda Szewczyk

Asystentka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej UW. Absolwentka filozofii i wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim, stypendystka programu Fulbrighta w School of Cinematic Arts University of Southern California.

Więcej

prof. UAM dr hab. Andrzej Szpulak

Filmoznawca i medioznawca, znawca twórczości Kazimierza Kutza i Wojciecha Marczewskiego. Zajmuje się historią kina polskiego i europejskiego, kinem religijnym i zjawiskami współczesnej kultury audiowizualnej. W 1997 roku nagrodzony Grand Prix Konkursu dla Młodych Krytyków Filmowych im. Krzysztofa Mętraka.

Więcej

mgr Jacek Szymański

Ukończył psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w roku 1972 oraz podyplomowe Studium Wiedzy o Filmie na Uniwersytecie Łódzkim w roku 1984. Od 1969 związany z ruchem Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

Więcej

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Witold Sobociński, O FILMIE "SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ", JAZZIE I ZAWODZIE...
  • Geneza społeczno-polityczna rozwoju KINA MORALNEGO NIEPOKOJU, prof. Andrzej...
kanał na YouTube

Wybrane artykuły