WYKŁADOWCY

mgr Stanisław Abramik

Absolwent Instytutu Kulturoznawstwa przy Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2012 roku współtworzy świdnicki Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych”.

Więcej

prof. Marcin Adamczak

Filmoznawca, krytyk filmowy, publicysta. Wykłada w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, w Szkole Filmowej w Łodzi oraz na Uniwersytecie Gdańskim.

Więcej

red. Jerzy Armata

Krytyk filmowy i muzyczny, dziennikarz, pedagog. Laureat nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich za publikacje poświęcone polskiemu filmowi animowanemu (1989) oraz nagrody SDP dla najlepszego publicysty Małopolski (2012). Jego książka Z Armatą na Wilka. Animowany blues Mariusza Wilczyńskiego uhonorowana została Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2012).

Więcej

prof. dr hab. Bogusław Bakuła

Historyk literatury polskiej, slawista. Kierownik Zakładu Komparatystyki Literackiej i Kulturowej w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2003 Kijowski Uniwersytet Slawistyczny przyznał mu doktorat honoris causa za wkład w dialog polsko-ukraiński i badania nad ukraińską literaturą.

Więcej

dr Monika Bator

Adiunkt na UJK w Kielcach. Pracownik Zakładu Teorii Literatury, Badań Kulturowych i Filozofii w Instytucie Filologii Polskiej.

Więcej

dr Urszula Biel

Absolwentka kulturoznawstwa (specjalność filmoznawcza) na Uniwersytecie Śląskim, doktor nauk humanistycznych (Instytut Sztuki PAN). Autorka pierwszej monografii poświęconej dziejom kina na Górnym Śląsku (Śląskie kina między wojnami, czyli przyjemność upolityczniona, Katowice 2002) oraz licznych tekstów poświęconych tej tematyce, w publikacjach zbiorowych polskich i zagranicznych.

Więcej

prof. Sławomir Bobowski

Dr hab. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej UWr. (również prof. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Kulturoznawstwa), polonista i filmoznawca.

Więcej

dr Jan Borowicz

Kulturoznawca, psycholog i psychoterapeuta, pracownik Zakładu Filmu i Kultury Wizualnej i Zespołu Badań Pamięci o Zagładzie Instytutu Kultury Polskiej UW. Współpracuje z Ośrodkiem Myśli Psychoanalitycznej IFiS PAN.

Więcej

red. Andrzej Bukowiecki

Krytyk filmowy i filmoznawca. Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowego Studium Wiedzy o Filmie w PWSFTviT.

Więcej

prof. UP dr hab. Agnieszka Chłosta Sikorska

Profesor Uniewersytetu Pedagogicznego. Pracuje w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Absolwentka tej uczelni. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z najnowszą historią Polski, powojennymi dziejami Krakowa oraz historią Nowej Huty.

Więcej

mgr Natalia Chojna

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim i podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów w Instytucie Badań Literackich PAN. Pomysłodawczyni i koordynatorka Akademii Polskiego Filmu, redaktorka naczelna strony akademiapolskiegofilmu.pl, założycielka i sekretarz redakcji PLEOGRAFU. Kwartalnika APF.

Więcej

prof. KAAFM dr hab. Urszula Chowaniec

Profesor nadzwyczajna dr habilitowana w Instytucie Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. AFM. Specjalistka z zakresu teorii literatury i kultury; wykładowczyni literatury, historii literatury, kultury języka polskiego i retoryki oraz historii kina powszechnego.

Więcej

prof. UŚ dr hab. Ilona Copik

Filmoznawczyni i kulturoznawczyni, dr hab., profesor w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Autorka monografii: "Pomiędzy Gliwicami a Gleiwitz.

Więcej

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Janusz Morgenstern, O FILMIE "DO WIDZENIA, DO JUTRA...", Warszawa 2005
  • Geneza społeczno-polityczna rozwoju KINA MORALNEGO NIEPOKOJU, prof. Andrzej...
kanał na YouTube

Wybrane artykuły