WYKŁADOWCY

mgr Agata Janikowska

Kulturoznawczyni, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się badaniem sensualnego odbioru kina i teatru, ze szczególnym uwzględnieniem sfery audialnej.

Więcej

mgr Sylwia Jankowy

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień magistra filologii polskiej i magistra kulturoznawstwa. Obecnie jest doktorantką Stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie związana jest z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Więcej

dr hab. Justyna Jaworska

Justyna Jaworska (1975) jest adiunktem w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW, autorką książki "Cywilizacja „Przekroju”. Misja obyczajowa w magazynie ilustrowanym" (WUW 2008). Prowadzi m.in. zajęcia z historii kultury polskiej z wykorzystaniem filmów. Pracuje też w miesięczniku "Dialog", gdzie redaguje dział dramaturgii polskiej.

Więcej

prof. UAM dr hab. Mikołaj Jazdon

Filmoznawca, dr hab., prof. UAM, pracuje w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM. Autor książek Dokumenty Kieślowskiego i Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza (Poznań 2009).

Więcej

dr Dawid Junke

Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim i stypendysta programu ISEP na Uniwersytecie Chapmana w Kalifornii. Obecnie doktorant Studiów Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską i wykłada analizę i interpretację dzieła filmowego.

Więcej

prof. UŚ dr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek

Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Nauk o Kulturze. Prowadzone przez nią badania dotyczą głównie współczesnych wariantów filmowego autorstwa, filmowych pejzaży, estetyki noir i neo-noir oraz problemów duchowości i religijności w kinie.

Więcej

dr hab. Konrad Klejsa

Adiunkt w Zakładzie Historii i Teorii Filmu Uniwersytetu Łódzkiego. Autor książki Filmowe oblicza kontestacji (Warszawa 2008), współredaktor kilku tomów zbiorowych, m.in. Kino polskie: reinterpretacje. Historia - ideologia - polityka, razem z Eweliną Nurczyńską-Fidelską, Kraków 2007.

Więcej

Prof. UJ dr hab. Piotr Kletowski

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego – adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ (Zakład Korei), Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Kulturoznawca, filmoznawca. Specjalizuje się w antropologii filmu, szeroko pojętej historii kina oraz problematyce kina autorskiego.

Więcej

prof. Tomasz Kłys

Filmoznawca, absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie profesor UŁ i pracownik Zakładu Historii i Teorii Filmu w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej tejże uczelni. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajdują się m.in. filmowa narratologia, teoria diegezy i kino niemieckie z okresu Republiki Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy.

Więcej

mgr Aleksander Kmak

Filmoznawca i historyk sztuki, doktorant w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej IKP UW. Zajmuje się współczesnym kinem eksperymentalnym i teorią filmu.

Więcej

dr Sylwia Kołos

Adiunkt w Zakładzie Filmu i Kultury Audiowizualnej (Katedra Kulturoznawstwa) UMK. Prowadzi także zajęcia z historii filmu na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (na kierunku reżyseria dźwięku).

Więcej

dr Ewelina Konieczna

Kulturoznawca i filmoznawca, adiunkt w Zakładzie Edukacji Kulturalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się kulturą filmową, badaniami nad recepcją filmu i edukacją filmową.

Więcej

prof. UŁ dr hab. Natasza Korczarowska-Różycka

Dr hab., profesor w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w historii filmu polskiego, amerykańskim i brytyjskim kinie współczesnym i problematyce historiofotii.

Więcej

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Agnieszka Holland, O FILMIE "AKTORZY PROWINCJONALNI", Warszawa 2005
  • Represje wobec kinematografii polskiej po wprowadzeniu stanu wojennego, prof...
kanał na YouTube

Wybrane artykuły