WYKŁADOWCY

Prof. SWPS dr hab. Barbara Giza

Doktor habilitowana, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu SWPS, kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SWPS w Warszawie, filmoznawca i kulturoznawca, zajmująca się kulturoznawczymi aspektami filmu oraz piśmiennictwem filmowym i szeroko rozumianymi związkami filmu z literaturą.

Więcej

prof. Mariusz Guzek

Adiunkt w Zakładzie Socjologii Polityki i Komunikowania Społecznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Specjalizuje się w historii polskiego filmu i tematyce kultury filmowej.

Więcej

prof. Andrzej Gwóźdź

Profesor na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kierownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach (Instytut Nauk o Kulturze na Wydziale Filologicznym). Związany był też jako pracownik naukowo-dydaktyczny z Uniwersytetem Łódzkim.

Więcej

dr Marta Hauschild

Filmoznawca i antropolog kultury. Doktorat poświęcony kinu polskiemu przełomu lat 60. i 70., napisany pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Lubelskiego, obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Publikowała m.in. w „Kwartalniku Filmowym” i „Studiach Filmoznawczych”, pisuje dla miesięcznika „Kino”. Interesuje się młodym kinem polskim i współczesnym dokumentem.

Więcej

prof. Alicja Helman

Teoretyk i historyk filmu, eseistka, tłumaczka. Ukończyła studia muzykologiczne na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, pracę naukowo-badawczą rozpoczęła od zagadnień związanych z muzyką filmową.

Więcej

prof. Małgorzata Hendrykowska

Profesor zwyczajny, historyk filmu i kultury filmowej. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1983 obroniła pracę doktorską. W 1993 uzyskała na Wydziale Filologicznym UAM stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. W 2000 otrzymała tytuł profesora.

Więcej

prof. Marek Hendrykowski

Historyk i teoretyk filmu; medioznawca. Badacz dziejów kina i sztuki filmowej, profesor zwyczajny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, twórca poznańskiej szkoły filmoznawczej, profesor zwyczajny w Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM. Ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Więcej

prof. Maryla Hopfinger

Literaturoznawca, filmoznawca, medioznawca, antropolog kultury, profesor zwyczajny (1995) dr hab. w Instytucie Badań Literackich, Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Wykładała w Collegium Civitas, SWPS, Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej.

Więcej

dr Karol Jachymek

Kulturoznawca, filmoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Stypendysta Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2013).

Więcej

dr Sebastian Jagielski

Filmoznawca, asystent w Katedrze Historii Kina Polskiego w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Jakubowska

Filmoznawczyni związana z Uniwersytetem Łódzkim. Obecnie adiunkt w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ. Prowadzi również zajęcia dla studentów PWSFTViT w Łodzi.
Brała udział w przygotowaniu Filmoteki Szkolnej. Obecnie wykłada także w Akademii Filmu Polskiego.

Więcej

prof. UW dr hab. Witold Jakubowski

Pedagog, filmoznawca, pracuje w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, gdzie kieruje Zakładem Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych.

Więcej

mgr Agata Janikowska

Kulturoznawczyni, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się badaniem sensualnego odbioru kina i teatru, ze szczególnym uwzględnieniem sfery audialnej.

Więcej

mgr Sylwia Jankowy

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień magistra filologii polskiej i magistra kulturoznawstwa. Obecnie jest doktorantką Stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie związana jest z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Więcej

dr hab. Justyna Jaworska

Justyna Jaworska (1975) jest adiunktem w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW, autorką książki "Cywilizacja „Przekroju”. Misja obyczajowa w magazynie ilustrowanym" (WUW 2008). Prowadzi m.in. zajęcia z historii kultury polskiej z wykorzystaniem filmów. Pracuje też w miesięczniku "Dialog", gdzie redaguje dział dramaturgii polskiej.

Więcej

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Jerzy Eisler, O FILMIE "OSTATNI ETAP", Warszawa 2007
  • POLSKIE KINO POWOJENNE, dr Rafał Marszałek
kanał na YouTube

Wybrane artykuły