dr hab. Marcin Maron

dr hab. Marcin Maron

Absolwent Wydziału Operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi; doktor habilitowany Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dyscyplinie Nauki o sztuce.

Autor książek: Romantyzm i kino. Idee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947-1990 (Lublin 2019), Mieczysław Jahoda. Fenomeny światła (monografia twórczości operatora filmowego, Łódź 2019), Dramat czasu i wyobraźni. Filmy Wojciecha J. Hasa (Kraków 2010, nominacja do nagrody im. B. Michałka przyznawanej przez miesięcznik KINO 2011). Współautor książki poświęconej operatorowi filmowemu Jerzemu Lipmanowi (Zdjęcia – Jerzy Lipman, Warszawa 2005, red. T. Lubelski). Opublikował kilkadziesiąt artykułów w tomach zbiorowych, „Kwartalniku Filmowym” i innych czasopismach naukowych. Pracuje na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie wykłada fotografię i historię filmu. Należy do Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (od 2019 roku w Radzie Programowej tego stowarzyszenia)  Interesuje się zwłaszcza kinem polskim, kinem autorskim oraz związkami literatury, filozofii i filmu. Zajmuje się również fotografią.


WykładyArtykuły


Jak być kochaną

Marcin Maron

Dramat czasu i wyobraźni. Filmy Wojciecha J. Hasa, wyd. Universitas Kraków 2010

Więcej

Pożegnania

Marcin Maron

Dramat czasu i wyobraźni. Filmy Wojciecha J. Hasa, wyd. Universitas, Kraków 2010

Więcej


Wybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Jerzy Kawalerowicz, Leopold Kozłowski i Franciszek Pieczka, O FILMIE "AUSTERIA"...
 • Początki kina na ziemiach polskich, prof. Małgorzata Hendrykowska
kanał na YouTube

Wybrane artykuły

 • Uczestnictwo bez granic

  Bogusław Dopart

  „Kwartalnik Filmowy” 1996, nr 15-16

 • Kino po roku 1989

  Rafał Marszałek

  100 lat polskiego filmu. 1908-2008, Warszawa 2008

 • Kultowy film

  Małgorzata Radkiewicz

  „Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010