prof. Alicja Helman

prof. Alicja Helman

Teoretyk i historyk filmu, eseistka, tłumaczka. Ukończyła studia muzykologiczne na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, pracę naukowo-badawczą rozpoczęła od zagadnień związanych z muzyką filmową. W latach 1955-1973 pracowała w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, była kierownikiem Zakładu Filmu i Telewizji Instytutu Literatury i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1973-1986) i Zakładu Filmu i Telewizji Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (od 1986). Kierownik Katedry Teorii Filmu w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, a następnie jego dyrektor (do 2007). Członek PAU, Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, Deutsche Gesellschaft für Semiotic Studies, International Association for Semiotic Studies. Obecnie profesor w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Jej najważniejsze książki poświęcone były teorii filmu: O dziele filmowym (1970 i 1981), Przedmiot i metody filmoznawstwa (1985), Podstawy wiedzy o filmie (2008), Historia myśli filmowej. Podręcznik (2008). Jest także autorką książek: Film faktów i film fikcji (1977), Historia semiotyki filmu (1993), Rola muzyki w filmie (1996), Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury (1998). Była też redaktorem i autorką większości haseł dziesięciotomowego Słownika pojęć filmowych (1991-1998). W ostatniej dekadzie interesują ją przede wszystkim badania porównawcze. Jej monografie Luchina Viscontiego, Urok zmierzchu. Filmy Luchina Viscontiego (2001), i Carlosa Saury, Ten smutek hiszpański (2005), wykorzystują przede wszystkim komparatystyczne metody badań. W ramach nowych zainteresowań napisała dwie monografie twórców chińskich: Odcienie czerwieni. Twórczość filmowa Zhanga Yimou (2010) i Ścieżkami utraconego czasu. Twórczość filmowa Chena Kaige (2012). Obecnie pracuje nad monografią Tiana Zhuangzhuanga. Wypromowała 44 doktorów.


WykładyArtykuły


Adaptacja

Alicja Helman

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

Więcej

Autotematyzm

Alicja Helman

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

Więcej

Czas filmowy

Alicja Helman

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

Więcej

Ekranizacja

Alicja Helman

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

Więcej

Filmoznawstwo

Alicja Helman

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

Więcej

Metafora

Alicja Helman

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

Więcej

Metonimia

Alicja Helman

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

Więcej

Widz filmowy

Alicja Helman

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

Więcej

KsiązkiWybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Agnieszka Holland, O FILMIE "AKTORZY PROWINCJONALNI", Warszawa 2005
  • Polska Szkoła Filmowa - geneza, rozwój i przedstawiciele, prof. Alicja Helman
kanał na YouTube