KSIĄŻKI

Eroica

Marek Hendrykowski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Warszawa 2011

Więcej

Kanał

Don Fredericksen , Marek Hendrykowski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Poznań 2007

Więcej

Kino polskie

Marek Haltof , przeł. Mirosław Przylipiak
słowo/obraz terytoria
Gdańsk 2002

Więcej

Smosarska

Małgorzata Hendrykowska
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Poznań 2007

Więcej