ARTYKUŁY

Wybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Początki kina na ziemiach polskich, prof. Małgorzata Hendrykowska
 • Represje wobec kinematografii polskiej po wprowadzeniu stanu wojennego na...
kanał na YouTube

Wybrane artykuły

 • Nędza sztuki

  Mirosław Przylipiak

  [w:] „Kino” 1990, nr 3

 • Szkoła polska

  Jerzy Wójcik

  Labirynt światła, opracowanie Seweryn Kuśmierczyk, Warszawa 2006

 • Cenzura

  Elżbieta Wiącek

  „Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010